Hyggelige invitasjoner

Bee-Amelia-Collins-007

Etter en intensiv studietid nå rundt Jul og Nyttår er det på tide å strekke på vingene og spre det gode budskap. Først ut Er Råde Bonde- og småbrukerlag, deretter Humlebolkurs med La Humla Suse på Nesodden, og siste helgen i Januar er det Unity-messe i Oslo.

Det har nå blitt en god hyllemeter med bie-bøker som jeg pløyer meg igjennom, og sist ute var BEE TIME Lessons from the Hive av Mark. L. Winston, og Honeybee Democracy av Thomas Seeley. Særlig den første anbefales på det varmeste.

I dette dypdykket i detaljer rundt voks, vibrasjoner, CCD og feromoner ble en ting tydelig. Nå vil BeeDynamic spre det gode budskap, ved hjelp av et slags inspirasjons-feromon, for å tiltrekke seg de rette Humle og Bie-mennesker som skal være med på studiåret 2015-16. Da skal de mest spennende temaene i skuffen på bordet.

Fra Wikipedia; Feromon “(fra gresk pherein å bære eller transportere og hormon å stimulere) er et duftstoff, et kjemisk signalstoff, som utskilles fra kjertler hos noen dyr og som virker mellom individer av samme art. Dette kalles også for et duftspråk, når dyr formidler beskjeder som duftinntrykk til hverandre. Feromonene har ulike navn etter hvilken funksjon de har. Feromoner skiller seg fra andre luktstoffer ved at vi ikke trenger å oppfatter selve lukten bevisst for at de skal virke. Disse stoffene spiller likevel en viktig rolle i kommunikasjonen mellom individer i en dyregruppe og da særlig i den kjønnsmessige kommunikasjonen”.

Så er det altså definert at dette inspirasjons-feromonet trenger vi ikke å oppfatte bevisst for at det skal virke. Det holder at vi blir eksponert for bie-inspirasjonen, og så virker det videre i det ubevisste. Kanskje vi sees?