photophilde/3675937000/in/gallery-131564653@N06-72157650606242560/Se skogen med bienes øyne!

“Man kan iaktta at planten blir gjennomstrømmet med en bestemt kraft når den besøkes av en bie som tar opp i seg blomsternektar. Denne vekkende livsstrømmen kommer fra røttene og rotåndene. For biene oppstår derigjennom en slags sansefornemmelse av jorden. I bikuben blant sine søsken får den enkelte bie en helt annen opplevelse av jorden. Hun opplever den åndelig gjennom sitt indre lys. I blomstene opplever hun derimot jorden sanselig. Det gjør blomstene så forlokkende for biene og driver henne stadig videre hen til dem.”

fra Karsten Massei; “Bienes gaver”, Antropos Forlag 2015