https://www.flickr.com/photos/max_westby/11036606/in/gallery-131564653@N06-72157650606242560/

Birth of a Bee

«Bli store gjennom biene, lær nytt, virkelig nytt, og ikke tving biene til å leve med det motsatte, med den trange, innskrenkede virkeligheten i overleveringer og innøvd viten. Bienes vesen oppfordrer menneskene til å gå en vei av indre vekst. Dette betyr alltid å våge noe og å sette seg selv og sine egne skygger og mønstre til side. Uten går det ikke. At biene nettopp er vesener som besitter evnen til stadig å skape nytt, er iøynefallende. En omgang med dem som gjør dem godt, oppfordrer menneskene til å oppdage denne egenskapen i seg selv og anvende den i omgang med biene.»

fra Karsten Massei «Bienes gaver«, Antropos Forlag 2015

Oversikt over seminar og kurshelger finner du HER