cd7ef419b222aaf037c87bfd1bd4c9d3

«Vi venter på mennesker som lytter til sin egen sjel som til en bikube. Hver sjel har en lukt, en tone, en spenning, er i en bestemt tilstand av utvidelse eller innskrenkning som et bifolk.»

«Menneskenes kjærlighet vil en gang bli slik som nå bienes liv og sameksistens er. Ved å føle dette går mennesket i kjærlighetens skole. Da kan det også ane: Uten bienes vesen fantes ikke kjærligheten på jorden. Biene er kjærlighetens voktere. I det de lever, bevarer de kjærligheten også for menneskene, inntil disse har blitt modne nok til selv å bære den i sjelen. Inntil dette er oppfylt, hjelper bievesenet menneskene å bevare kjærligheten.»

Karsten Massei: Bienes gave; Antropos Forlag 2015, fra «Bienes budskap»

Oversikt over seminar og kurshelger finne du HER