968240285_8ae825e91a_b

Fra Karsten Massei; “Bienes gaver“, Antropos Forlag 2015;

“Det finnes bestemte temaer, livstemaer, som de menneskene deler med hverandre som står bievesenet nær. Men de har også bestemte overbevisninger, bestemte ledetanker som de vil virkeliggjøre i sitt liv. Noen av disse ledetankene lyder:

  1. Slipp det du undertrykker fordi det er innestengt av din vilje.
  2. Lev og elsk din frihet og andre veseners frihet over alt.
  3. Se, om ditt blikk er i stand til å lokke fram det dype vesenet i de vesener du møter.
  4. Lev i fred med din skygge. Mer kan du ikke gjøre for freden på jorden. For det som vokser ut av det at du slutter fred med deg selv, vokser ikke etter din vilje, men av viljen til Gud.
  5. Forbind deg med de vesener du møter i det du forstår dem helt uten dom og heller ikke vil tåle at det felles dom over deg. For den dommen finnes ikke som ikke også inneholder løgn. I stedet for å bedømme, holder det å være i en fornemmelse av fri, respektfull, levende frydefullhet.
  6. Det andre sier, kan ikke gjelde. Vekt har bare de egne erfaringene. Disse må derimot erkjennes skritt for skritt.
  7. Fred betyr å tåle, forvente og støtte menneskenes ulikhet. I ulikheten, i erkjennelsen av individualitetens verdi, ligger fredens kilde. Menneskets utviklede Jeg og intet annet er kilde til fred på jorden.
  8. Lover er ikke egnet til å støtte friheten. De gjør det motsatte, fordi de hindrer mennesket i å erfare den moralske kraften det råder over.
  9. De menneskene som kommer sammen fordi de elsker, respekterer og ønsker velkommen menneskenes ulikhet, arbeider med å formere fred på jorden.
  10. Den som står, må ikke ignorere angsten for å falle. Han må slippe taket i den. Når angsten faller, kan han stå ut fra seg selv.

Oversikt over seminarer og kurs finner du HER