Vi i BeeDynamic teamet anstrenger oss for å legge opp en kursrekke som dekker hele spekteret av temaer knyttet til bier, både av teoretisk og praktisk art. Derfor er Kurstemaene bredt anlagt. Vi vil begynne årets første kurshelg med kulturhistorisk blikk på bien, og deretter gå videre inn i det mer vesensaktige; Hva er en bie? Her vil vi også se på; Hva gjør en bie? Hva lager den? Etter dette skal vi kaste et blikk på hvilken verden bier trenger, og har en fordypningshelg i Kosmisk jordbruk/Biodynamisk jordbruk på planen. Vi får erfarne birøktere og veterinærer som gjesteforelesere, og vi vil se ulike bikuber demonstrert. Vi vil også ha kurs i å bygge ulike kuber, blandt annet et halm-kube kurs som vil fiinne sted på Alm Østre til høsten. Igjennom vinterhalvåret blir det flere fordypningshelger i detaljer og de store linjer, side om side.

_______________________________________________________________________________________-

 

Wir in BeeDynamic Team bemühen, addieren eine Reihe von Kursen, die das gesamte Spektrum der Themen, die Bienen, theoretische und praktische Art zu decken. Daher Kursthemen breit. Wir werden den ersten Kurs am Wochenende mit Blick auf kulturelle bien zu beginnen, gehen Sie dann in die weitere Kreatur artig; Was ist eine Biene? Hier werden wir auch schauen, Was macht eine Biene? Was macht es? Danach werfen wir einen Blick auf die Welt Bienen brauchen, und hat eine Aussparung Wochenende in Cosmic Landwirtschaft / Biologisch-dynamische Landwirtschaft auf dem Plan. Wir bekommen erfahrene Imker und Veterinäre als Gastredner, und wir werden sehen verschiedene Bienenstöcke demonstriert. Wir werden auch Kurse für den Aufbau verschiedener Würfel unter anderem ein Strohwürfel Kurse, die am östlichen Alm Herbst statt fiinne wird. Durch den Wintermonaten wird es mehr Spezialisierung Wochenenden im Detail und die großen Linien, nebeneinander sein.