Bienes gaver Honningkurs: Høst- og vinterforberedelser med Ingelin. Dyrekommunikasjon med dyretolk Merete Jacobsen; hva ønsker biene av oss? honning Augustkurset: 7.-9.august 2015

 

 

___________________________________

 

Bienes gifts
Honey Courses: Autumn and winter preparations Ingelin.
Animal communication with expensive interpreter Merete Jacobsen; What do bees of us?
honey
August course: 7th 9.august 2015