IMG_4363 HEALTHY BEES WITH HERBS Biesykdommer og forebyggende helsearbeid. Hemmelighetene bak voks-produksjon og regenerering. Med Veterinær Willy Höfer og Ingelin. Fredag 2. Oktober fra kl 18.20.30 Lørdag 3. Oktober fra kl 11-17 og søndag 4. Oktober fra 11-16   wax scaling   ________________________________________________

HEALTHY BEER WITH HERBS
Eye and preventive health care. The secrets behind the wax production and regeneration. With Veterinary Willy Höfer and Ingelin.
Friday 2nd October starting at 18.20.30
Saturday 3rd October from 11 to 17 pm and Sunday 4th October from 11 to 16