1. Kurshelg SUN HIVES       9c898180e8adc0be05e8d7d108ad8d65

Praktisk flette kurs av strå-kube på Alm Østre. Begrenset med plasser. Tre hele dager. Man kan overnatte på Fokhol. Noen ekstra kostnader for materialer og overnatting/mat må påberegnes. Fredag 30. Oktober kl 10-18 Lørdag 31. Oktober og søndag 1. November fra 9- 18   Mer pris Info til SUN HIVE –kurset kommer så snart vi ser hvor dyrt det blir å produsere det indre tre-skjelettet bl.a, samt reiseutgifter for lærerene fra The Natural Beekeeping Trust i England. (Heidi Herrmanns). Det er mye som skal på plass for å få til dette kurset. Det er plass til kun max 15 deltakere. Det er første mann til mølla prinsippet som gjelder, og kun få plasser igjen. Jeg ordner utstyr, lærere og assistent til flettingen, men maten den får vi kanskje lage i fellesskap? Skal undersøke om vi kan overnatte på Fokhol. 11059394_10204160035426732_7815271250669546204_n   ______________________________________________________________________

Courses Weekend SUN HIVES 9c898180e8adc0be05e8d7d108ad8d65
Practical merge courses of straw-cube Alm East.

Limited seats. Three whole days. Man stays on Fokhol. Some additional costs for materials and accommodation / food must be expected.

Friday 30th October 10-18

Saturday 31 October and Sunday 1st November from 9- 18

 

More price info to SUN HIVE modular course come as soon as we see how expensive it is to produce the wooden inner skeleton, among others, as well as travel expenses for teachers from The Natural Beekeeping Trust in England. (Heidi Herrmanns). There is much to be in place to achieve this course. There is room for only max 15 participants. It’s first come first served principle applies and only a few seats left. I arrange equipment, teachers and assistant to the merge, but the food it we may create a group? Should investigate whether we can stay on Fokhol.