Queen Bee, the heart of the hive, lifeforces
Queen Bee, the heart of the hive, lifeforces

The Heart of the hive, the Queen Bee, is the giver of lifeforces and inspiration. May she bee blessed. May she bee seen. May she bee protected.

 

Vær dynamisk, menneske!

Et nytt initiativ er i ferd med å se dagens lys i Ås. En Bie-skole, BeeDynamic, Skolen for Transformasjon. Ikke for Biene, men for oss mennesker som vil komme nærmere innpå pollinatorene, og bli deres stemme utad i verden.

Coming in for landing, and so is our Word-press page!

En humledronning med pollentaskene fulle. Hun skaper liv i luften.

I møte med de mange utfordringene vi står ovenfor i dag, både på personlig og på et større plan, er det 1 Bud som gjelder. Vær dynamisk, menneske. I møte med motgang, svar med en overraskende reaksjon, en seighet, eller en sang der hvor andre ville trodd du ville gitt opp. Rigiditet er farlig. Du kan som eika knekke i en høststorm. Nei. Gjør som bjørka. Beveg deg i stormkastene. Dans! Og i komplekse spørsmål som rundt Biedød og forurensning; lær! Og gjerne sammen med andre.

Dette er en av grunnene til at i Mai 2015 starter BeeDynamic opp sin kurs-aktivitet. Dette er et Bie-initiativ for å fremme kunnskap og bevissthet rundt bier og andre pollinatorer. Som fellesskap er biene i stand til å produsere og holde en stabil varme, en egenskap kun pattedyr og fugler ellers har. Sammen er de som en dynamo som genererer energi ”ut av intet”. De som oss lever i dag under særs pressede vilkår mange steder, ofte med en belasting på seg ikke helt ulikt det som plager mange mennesker i dag. Sprøytemidler av ymse slag, svevestøv og tungmetaller, mobilstråling og kunnskapsløshet. Landbruksarealer er ofte giftige arenaer store deler av året, da vi fremdeles har retningslinjer som åpner opp for utstrakt bruk av ulike sprøytemidler. Ensidighet rammer dem også og mange pollinatorer, særlig våre humler og villbier, må søke til landets grøftekanter for å finne variert næring igjennom sommersesongen. Blomsterenger har jo på en måte gått av moten. Ja, urban honning hevdes ironisk nok å være renere en honning fra utpå landet.

Bier har denne egenskapen til dynamikk som en naturlig reaksjon på ytre omstendigheter. Mister de bier med en særlig utviklet egenskap eller oppgave i kuben, ser man hvordan andre bier på en måte forvandles til å kunne overta denne oppgaven. Biefolket er på en måte en superorganisme, hvor alle er med på å dra lasset sammen, ordnet, men ikke rigid.

Birøkt er en aktivitet som er inne i en dynamisk utviklingsprosess. Lenge var det noe eldre bestefedre drev med, noe man på en måte så på som noe for kun helt spesielt interesserte. Men i dag sprenges grensene. Oppgavene tårner seg opp for birøkterene, og heldigvis dukker flere birøktere opp. Mange ulike mennesker oppdager at Bienes verden er en eventyrlig spennende verden å dykke inn i. Og slik kommer nå behovet for en noe mer spirituelt orientert Birøkter-utdannelse opp. Og en utdannelse med mer tid. I tidligere tider var Birøkt samtidig en Innvielsesvei, fordi man lot oppgaven få modne før man gikk løs på den. Dette kommer vi til å se på igjennom The Sacred Path of Beekeeping, som også vil få oppmerksomhet på kurset.

BeeDynamic, Skolen for Transformasjon, vil arrangere en kurshelg i måneden fra Mai 2015 til April 2016. Hit inviteres lærere fra inn og utland for å dele og inspirere med sin kunnskap og erfaring. Her blir det workshops i iakttagelsesøvelser, snekring og laging av eget utstyr og Humlekasser, her blir det kunstneriske aktiviteter, foredrag, forskning og fordypningsgrupper. Alle temaer rundt bier og pollinatorer vil bli berørt, fra forståelse av bienes liv og vesen, til praktisk kubehåndtering. Både for at vi i gruppen skal få en helhetlig innsikt, men også for å gi en større trygghet og forståelse slik at etter et år går man ut i verden som en Bienes-advokat. Man kjenner dem så dypt og inngående at man kan tale deres sak. Det være seg i kommunestyret med tanke på bruk av pestisider, utbyggings-spørsmål, plassering av mobilmaster, med innlegg i lokalavisen for Bievennlig Jord og hagebruk, eller rett og slett at man kommer dithen at man blir en birøkter.

Vi har valgt å legge kurset over en helg i måneden, fremfor kun dags-samlinger. Dette for å åpne opp for at man har tid til å komme innunder huden på komplekse temaer man ellers hastig sveiper over, man har tid til å bli berørt og dermed forvandlet. Initiativet er åpent for alle som ønsker å delta. Eneste forutsetning er en kjærlighet til pollinatorer. Det er vår fellesnevner og slik skal vi sammen dele noen dager i året som kommer for å sette behovet for dynamikk på dagsordenen. Bevegelse i vår forståelse av hvilke steg vi må ta sammen, og hva hver og en av oss kan gjøre når vi sammen er litt flittige, som en bie.

Kurs-samlingene vi finne sted 12 helger i Ås, og vil koste fra 1200 til 1600,-kr pr. Helg avhengig av tema/utstyrsbehov. Kontakt; ingelin.vestly@gmail.com Eller følg med på; www.beedynamic.no