Vi i BeeDynamic teamet anstrenger oss for å legge opp en kursrekke som dekker hele spekteret av temaer knyttet til bier, både av teoretisk og praktisk art.

Derfor er Kurstemaene bredt anlagt.

Vi vil begynne årets første kurshelg med kulturhistorisk blikk på bien, og deretter gå videre inn i det mer vesensaktige; Hva er en bie? Her vil vi også se på; Hva gjør en bie? Hva lager den?

Etter dette skal vi kaste et blikk på hvilken verden bier trenger, og har en fordypningshelg i Kosmisk jordbruk/Biodynamisk jordbruk på planen.

Vi får erfarne birøktere og veterinærer som gjesteforelesere, og vi vil se ulike bikuber demonstrert.

Vi vil også ha kurs i å bygge ulike kuber, blandt annet et halm-kube kurs som vil fiinne sted på Alm Østre til høsten.

Igjennom vinterhalvåret blir det flere fordypningshelger i detaljer og de store linjer, side om side.