I Syverudskogen står i dag våre bikuber i en lysning iskogen hvor vi har ryddet etter hogsten og hatt våre to hester på beite. I dag er det en fredfull lysning, med blomster, gress, busker og løvtrær.

Barnebigård

Vår plan er å bygge opp en barnebigård, et sted hvor barn kan komme og få en opplevelse av bienes rike. Vi legger til rette for insekter med urter og skoghage, og fortsetter vår pleie av skogen. Barna har vært med oss hele veien. Sammen med skoleelever har vi samlet kvist, brent bål, lagt opp hauger og lagt til rette for dyra.

Det er et yrende fugleliv i skogen vår også. Både ugle og hauk, ja, selv en havørn har fløyet over oss. Og nede mellom kratt og selje er omtrent alle de overvintrende småfufglene på Østlandet representert.

 

spiritueel