BeeDynamic is co-founder of BIALOGOS – Nordic Association for pollinators’ rights, buzzing social organisms and natural beekeeping

Norwegian presentation:

Ivaretar bienes rettigheter gjennom dialog
Bialogos – Nordic Association for pollinators’ rights, buzzing social organisms and natural beekeeping.
Foreningen ble stiftet av (bio-)dynamiske birøktere i Norge og Sverige og vokste ut av BeeDynamic utdanningen i Ås (www.beedynamic.no). Den er del av et europeisk nettverk av institusjoner som informerer, forsker og aksjonerer for bienes artsegne levekår. I stedet for å presse biene til maksimal honningproduksjon, kunstig dronningavl, svermundertrykkelse etc., så satser mange på organiske kubeformer og -materialer, naturlig formering og fri voksbygging uten rammer, gamle nordiske bieraser mm. Nøkkelen er i alle fall iakttakelsen av bienes liv og en intensjon om å komme i dialog med biene. Fredag 27.11. arrangeres for øvrig bokslipp av «Bienes gaver» – oversettelsen av den meditative dialogen med biene ved Karsten Massei – en av inspirasjonskildene til denne nye typen birøkt (se baldron.org/events).

Kontakt: tel: 64943577 og snart på egen nettside bialogos.org.

Our partners in Sweden:

Jos Schuylenburg and his Natural Beekeeping «Ella»

 

We cooperate with the laeding middle-european initiatives for natural beekeeping.

 

 

…more will come soon.