Bee, smooth flying bird, king of the blossoms of the meadow!

Fly to where I order you, where I order and exhortÉ

Bring some honey on your wing, carry some honey in your mantel.

10478420_646347102161663_580433985579424442_o

«En oversanselig betraktning viser at bidronningens tidsvesen har en sterk forbindelse til solen og lysets vesen. Hun er det bievesenet som aller sterkest er forbundet med solen og dens rytmer. Vekslingen mellom dag og natt og solens gang gjennom årsløpet har sterk innvirkning på henne. Man kan si at bidronningen er og blir et barn av solen.»

Oversikt over seminarer og kurshelger finner du HER