Bienes gaver

Honningkurs: Høst- og vinterforberedelser med Ingelin.

Dyrekommunikasjon med dyretolk Merete Jacobsen; hva ønsker biene av oss?

honning

Augustkurset: 7.-9.august 2015

Vi fortsetter våre populære kurshelger om bier og birøkt. Denne gangen er hovedtema honning og høstarbeid, men også birøkterns arbeid og forholdet til biene.

Del I: Vi får være med å se, prøve og smake – på honning, voks og propolis. Dette er høydepunktet i birøkterlivet! Bienes gaver skjenkes oss i rikt monn. Hva kan vi gi tilbake?

Del II: Om honning – en teoretisk del om prosess, virkning og bruk.

Del III: Kommunikasjon og kontakt mellom birøkter og bier. Dyretolk Merete Jacobsen kommer for å se hvordan vi kan arbeide med dyrekommunikasjon.

Dette er den fjerde, selvstendige kurshelgen i BeeDynamic-serien.

For påmelding til enkeltkurs: kontakt Ingelin med en melding her på facebook eller via siden https://beedynamic.no/