Earth Beeing
Earth Beeing
DET TREDJE KURSET I BEEDYNAMIC
Det tredje kurset er lagt til helgen 3. 4. og 5. Juli og handler om kosmisk jordbruk. Her stikker vi fingeren i jorda, billedlig talt, og ser på hva biodynamisk og økologisk jordbruk egentlig er. Vi vil fokusere på vitale lovmessigheter som vi kan lese om i Maria Thun`s såkalender, og lære hvordan vi kan nytte planetenes rytme til å få bedre jordkvalitet, mer vitale planter og bugnende bord.

images

Vi får også besøk av gartner, birøkter og biodynamiker Eric Brinkhof, som med sitt skattkammer av erfaringer, med både bier og jord, vil gi oss den dybdekunnskapen vi trenger for å forvandle verden.

Jos og Susanne Scheylenburg som var forhindret fra å komme sist kommer.

Dessuten vil Raphael Kleimann arbeide med de kosmiske aspektene rundt planetkreftene og biene.

Disse menneskene, som med sitt skattkammer av erfaringer med både bier og jord, har arbeidet i en årrekke etter biodynamiske prinsipper, og de vil gi oss den dybdekunnskapen vi trenger for å forvandle verden.

Fredag 18-20.30, lørdag 10-17 og søndag 10-16. 1200,- kr inkl. lunsj.

Vel møtt til nok en dynamisk bie-samling i Ås!

På vegne av teamet, mvh Ingelin

Phacelia_tanacetifolia_fax02

THE THIRD COURSE IN BEEDYNAMIC

The third course is added to the weekend 3rd, 4th and 5th July and is about cosmic agriculture. Here we stick our finger in the soil, figuratively spoken, and see what biodynamic and organic farming really is. We will focus on vital regularities which we can read about in Maria Thun`s Calender, and learn how we can benefit planetary rhythm to get better soil quality, more vital plants and bountiful table.

We also get visits by the gardener, beekeeper and biodynamiker Eric Brinkhof that, with its treasure trove of experiences, with both bees and soil, will give us the depth knowledge we need to transform the world.

Jos og Susanne Scheylenburg who could not come last time, will come this time instead.

Raphael Kleimann will take us into the cosmic forces that influences the life of the bees.

Der dritte Kurs in BEEDYNAMIC

Der dritte Kurs ist auf das Wochenende 3. ,4. und 5. Juli aufgenommen und ist über kosmische Landwirtschaft. Hier halten wir unsere Finger im Boden , im übertragenen Sinn und sehen, was biodynamischen und ökologischen Landbau wirklich ist. Wir werden uns auf lebenswichtige Regelmäßigkeiten, die wir über Maria Thun`s Saatkalender lesen können, und lernen, wie wir mit hilfe von Planeten Rhythmen, eine bessere Bodenqualität, vitaler Pflanzen und reichere Tisch bekommen.

Wir bekommen auch Besuche von der Gärtner, Imker und biodynamiker Eric Brinkhof, der mit seinem Erfahrungsschatz, mit beide Bienen und Boden, die fundierte Kenntnisse geben können, der wir brauchen, um die Welt zu ändern.

Jos og Susanne Scheylenburg, die letztes mal nicht kommen könnten, will diesmal kommen.

Raphael Kleimann will mit den Planetenkräften arbeiten.