Birøkt – en en årtusener gammel viten og kunst. BeeDynamic ønsker å utvide og fordype forståelsen for biene og de ulike måtene å holde bier på. Det handler om birøkt på bienes premisser, i et økologisk perspektiv. Temaene spenner vidt, vi kan nevne:

 • Ulike bikuber
 • Foring
 • Dronningavl
 • Sverming
 • Sykdommer
 • Landskap og bieplanter
 • økolgisk jord- og hagebruk
 • Apiterapi
 • Honning, voks, propolis, biegift og dronninggele
 • Kvinner og birøkt
 • Pollinatorer
 • Birøkteren og biene
 • Fornemmelse for naturens vesen – dypøkologi
 • Bienes kulturhistorie

46d0527b54be4d93aa8e08b7a2797d65

IMG_436304_propolis-tinktur_17653108_400